Opleiding BIM Coördinator

Jij bent al bekend met het werken met BIM en wilt graag doorgroeien tot een volwaardig BIM-coördinator. Je wil je verder ontwikkelen tot aanvoerder van je BIM team. Je hardskills wil je verder professionaliseren en je softskills op een juiste manier in BIM-projecten kunnen toepassen. Interesse? Volg dan onze opleiding BIM coördinator.

In een functioneel BIM-proces als BIM coördinator je team kunnen leiden en hierbij een gevalideerd BIM-model kunnen (laten) leveren, dat voldoet aan de gestelde eisen en beschikbare BIM-standaarden, op basis van ‘Open BIM’ methodiek en het gedrag kunt vertonen dat behoort bij het competentieprofiel BIM coördinator

Om een goede start te kunnen maken stel je een GAP-analyse op waarbij je de huidige stand van zaken omtrent BIM in jouw organisatie omschrijft als ook de mogelijkheden en verbeterpunten die nodig zijn om in de toekomst jullie BIM doelen te kunnen behalen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan BIM-standaarden, BIM-normen en BIM rollen. Deze ‘normen en waarden’ dien je vervolgens zelf in een BIM protocol en BIM uitvoeringsplan te kunnen vastleggen en dient als basis voor de daadwerkelijke uitwerking van de casus; het ‘BIMpress project’.

In deze interactieve, praktijkgerichte casus werk je samen met je medestudent aan een BIM-project waarin alle facetten van een BIM coördinator aan bod zullen komen. Zo zorg je samen voor een ‘clashvrij’ BIM-model conform de geldende BIM-standaarden. Je draagt zorg aan een gestructureerd BIM proces en verzorgt hierin het issue management (IMS) en document management (DMS). Aan de hand van diverse BIM-besprekingen oefenen we jouw rol hierin.

Dit alles ga je doen aan de hand van je eigen doelen die je aan het begin van de training in overleg met je coach hebt vast gesteld in het zogenaamde BIM VanPlan (persoonlijk ontwikkelplan). Op basis van je eigen persoonlijkheidsprofiel (DISC) stel je deze doelen vast waarna je deze gedurende de trainingen samen met je coach en medestudenten verder vorm geeft. Ook ga je aan de slag met tussentijdse evaluaties en reflecties over je eigen handelen tijdens de uitwerking van het ‘BIMpress project’. Je verbetert je communicatieve vaardigheden aan de hand van video interactieve begeleiding en leert om te gaan met de invalshoek van een ander.

Zo werk je tijdens deze training aan je hardskills maar ook aan je softskills!

Totale duur: 6 maanden

Bijeenkomsten: 10 vrijdagen (1x per 2 weken)

Trainingsvorm: Klassikaal + Blended Learning

Groepsgrootte: minimaal 4, maximaal 15 deelnemers

Startdata: September & februari

Locatie: Zwolle/Amersfoort

Voor elke bijeenkomst dien je ter voorbereiding kennis te nemen van de nodige theorie of beeldmateriaal welke is klaargezet op je eigen BIMpress omgeving. In de bijeenkomst gaan we verdiepend in op de thema’s van die week en bespreken we met elkaar de diverse onderwerpen of werken we gezamenlijk verder aan het ‘BIMpress project’. Ook is er tijdens de bijeenkomst ruimte voor (persoonlijke) coaching. Na elke bijeenkomst draag je zorg voor de verwerking van de behandelde onderwerpen uit de bijeenkomst en werk je zelfstandig verder aan het ‘BIMpress project’. Je moet per week (naast de bijeenkomsten) rekening houden met ca. 2 uur zelfstudie. Er zit elke keer een week tussen de bijeenkomsten, waardoor jij ervaring op kunt doen in de praktijk en weer met nieuwe vragen en input de volgende bijeenkomst kunt bijwonen.

Ter afronding van deze module vindt er een assessment plaats in bijeenkomst 10. Dit houdt in dat je een toets maakt (open en gesloten vragen), het BIMpress project presenteert en reflecteert op het geleerde tijdens de gehele training. De toetsing vindt plaats door een onafhankelijke beoordelingscommissie.


Prijs op aanvraag