BIM-Implementaties

Informatieverlies & faalkosten reduceren?

Overstappen naar werken met BIM brengt grote voordelen met zich mee. Een succesvolle implementatie van BIM draagt bij aan efficiënt overdragen van digitale informatie. Dit zorgt ondermeer voor verminderde faalkosten, overzichtelijke planningen, gestroomlijnde processen en beperking van informatieverlies. De invoering van BIM heeft impact. Er zijn investeringen in systemen en opleidingen nodig. De implementatie van BIM vraagt om een andere manier van (samen)werken. Dit betekent extra inspanning van jou en je medewerkers. Een goede begeleiding van deze transitie is de onderlegger van succes ervan.

Het implementatietraject wordt custom made voor jouw organisatie opgesteld. Deze ontstaat vanuit een gezamenlijke 'SMART' geformuleerde BIM-visie. Vanuit deze visie zal een strategie worden ontwikkeld om BIM in de organisatie te integreren. wat zal zorgen voor een verdere professionalisering en digitalisering van de bedrijfsprocessen. Hiermee kan BIM zowel intern als extern van waarde zijn en jouw medewerkers zullen verbeteren in zowel de BIM-soft- als hardskills.

Het implementatietraject bestaat uit 3 fases:

 1. Klimaat & Aanpak; we formeren een groep met enthousiastelingen waarmee we een visie en een strategie ontwikkelen. Vervolgens koppelen we de wensen vanuit de organisatie aan de mogelijkheden die er bestaan.
 2. Betrokkenheid; we zorgen voor draagvlak en voor de juiste communicatiestromen binnen jouw organisatie om het implementatietraject succesvol te laten verlopen.
 3. Implementeren; we implementeren de verbeter voorstellen, werkmethodieken, software en voorzien in de nodigen opleidingen en/of trainingen.

Vanuit diverse interactieve werkvormen destilleren we de benodigde kennis binnen jouw organisatie om te komen tot verbetervoorstellen met betrekking tot BIM. Wij doen dit niet vanuit een ivoren toren maar gezamenlijk en in afstemming met een afvaardiging van jouw organisatie. Belangrijk is de gedragenheid van de directie in deze.

Belangrijk aspect van het veranderen van een werkmethodiek binnen een organisatie is om dit geleidelijk te doen. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de te implementeren onderdelen dien je circa 0,5 tot 2 jaren uit te trekken voor het zorgvuldig integreren van BIM binnen je organisatie.

De volgende producten zijn mogelijk onderdeel van een implementatietraject:

 • GAP-analyse
 • BIM-visie
 • Plan van aanpak
 • BIM-Kick off
 • BIM-Awereness werknemers/directie
 • BIM-rollen vaststellen
 • Flowchart inzet BIM
 • BIM-opleiding/-trainingen/-workshops
 • IT-adviesrapportage BIM-software (DMS, IMS, Clashsoftware, Modelleersoftware)
 • BIM-standaarden (BIM-protocol, ILS, BIM-uitvoeringsplan, BIM-templates, BIM-uitvraag)

Om tot een succesvolle implementatie te komen zijn er investeringen nodig zowel in tijd als geld. Het is noodzakelijk dat de medewerkers voldoende tijd vrij kunnen maken om de transitie door te voeren. Dit houdt in dat medewerkers voldoende gelegenheid krijgen om hun bijdrage te leveren en om deel te nemen aan diverse werkvormen, workshops of het adopteren & toepassen van BIM-werkmethodieken. Daarnaast zullen er financiële investeringen worden gevraagd voor het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Hierbij valt te denken aan de aanschaf van nieuwe software of het faciliteren van BIM-opleiding of -workshop.

Nieuwsgierig naar onze implementaties?

We denken graag met je mee!