Opleiding BIM Regisseur

Jij hebt al ervaring met het werken met BIM en wilt graag doorgroeien tot een BIM-regisseur. Jouw doel is het leiden van het gehele BIM proces. Je werpt je op als kartrekker zowel in projecten als in de BIM ontwikkeling in je organisatie. Daarnaast wil jij je hardskills en softskills op een dusdanig niveau ontwikkelen dat je moeiteloos multidisciplinaire BIM-projecten kunt gaan regisseren. Interesse? Volg dan onze opleiding BIM regisseur.

In een multidisciplinair BIM-proces als BIM-regisseur de verschillende ketenpartners kunnen aansturen en hierbij een gestructureerd BIM-proces kunnen doorlopen, dat voldoet aan de gestelde eisen en beschikbare BIM-standaarden, op basis van ‘Open BIM’ methodiek en het gedrag kunt vertonen dat behoort bij het competentieprofiel BIM regisseur.

Als BIM regisseur krijg je tijdens projecten te maken met diverse ketenpartners in de bouw, maar je bent ook belangrijk als het gaat om BIM implementatie en verbetering van processen in je eigen organisatie. Om daar tijdens de training dieper op in te gaan is het belangrijk om te weten waar je je met de eigen organisatie nu eigenlijk bevind. Je stelt hiervoor een GAP-analyse op waarbij je de huidige stand van zaken omtrent BIM in jouw organisatie omschrijft als ook de mogelijkheden en verbeterpunten die nodig zijn om in de toekomst jullie BIM doelen te kunnen behalen en hoe je daar zelf aan bij kunt dragen. Ook besteden we aandacht aan de juridische aspecten die komen kijken bij het werken met BIM en natuurlijk hebben we het over BIM-standaarden. Je stelt werkmethodieken op welke je gebruikt voor de uitwerking van de casus; het ‘BIMpress project’. Hierbij zorg jij als BIM regisseur voor een vloeiend BIM-proces voor de gehele bouwketen.

In deze interactieve, praktijkgerichte casus werk je aan een BIM-project waarin alle facetten van een BIM regisseur aan bod zullen komen. Zo zorg je samen voor een gestructureerd BIM proces voor alle ketenpartners en verzorgt hierin het issue management (IMS) en document management (DMS). Aan de hand van diverse BIM-besprekingen oefenen we jouw rol hierin. Daarnaast draag je bij aan het leer- en veranderingsproces als ook de BIM implementatie binnen jouw eigen organisatie.

Dit alles ga je doen aan de hand van je eigen doelen die je aan het begin van de training in overleg met je coach hebt vast gesteld in het zogenaamde BIM VanPlan (persoonlijk ontwikkelplan). Op basis van je eigen persoonlijkheidsprofiel (DISC) stel je deze doelen vast waarna je deze gedurende de trainingen samen met je coach en medestudenten verder vorm geeft. Ook ga je aan de slag met tussentijdse evaluaties en reflecties over je eigen handelen tijdens de uitwerking van het ‘BIMpress project’. Je verbetert je communicatieve vaardigheden aan de hand van video interactieve begeleiding en leert om te gaan met de invalshoek van een ander.

Zo werk je tijdens deze training aan je hardskills maar ook aan je softskills!

Totale duur: 6 maanden

Bijeenkomsten: 10 vrijdagen (1x per 2 weken)

Trainingsvorm: Klassikaal + Blended Learning

Groepsgrootte: minimaal 4, maximaal 15 deelnemers

Startdata: September & februari

Locatie: Zwolle/Amersfoort

Voor elke bijeenkomst dien je ter voorbereiding kennis te nemen van de nodige theorie of beeldmateriaal welke is klaargezet op je eigen BIMpress omgeving. In de bijeenkomst gaan we verdiepend in op de thema’s van die week en bespreken we met elkaar de diverse onderwerpen of werken we gezamenlijk verder aan het ‘BIMpress project’. Ook is er tijdens de bijeenkomst ruimte voor (persoonlijke) coaching. Na elke bijeenkomst draag je zorg voor de verwerking van de behandelde onderwerpen uit de bijeenkomst en werk je zelfstandig verder aan het ‘BIMpress project’. Je moet per week (naast de bijeenkomsten) rekening houden met ca. 2 uur zelfstudie. Er zit elke keer een week tussen de bijeenkomsten, waardoor jij ervaring op kunt doen in de praktijk en weer met nieuwe vragen en input de volgende bijeenkomst kunt bijwonen.

Ter afronding van deze module vindt er een assessment plaats in bijeenkomst 10. Dit houdt in dat je een toets maakt (open en gesloten vragen), het BIMpress project presenteert en reflecteert op het geleerde tijdens de gehele training. De toetsing vindt plaats door een onafhankelijke beoordelingscommissie.

Prijs op aanvraag