(semi)Overheid

Onze gebouwde omgeving verandert in hoog tempo. De vraag naar woonruimte blijft groeien. We gaan energieneutraal en circulair bouwen. Een complexe opgave. 

Om aan deze opgave te kunnen voldoen, moeten we niet meer traditioneel denken en werken maar juist onze klassieke manier van bouwen gaan innoveren. We zullen intensief digitaal en integraal moeten gaan samenwerken. Informatie wordt daarbij structureel gedeeld, ten tijde van ontwerp, uitvoering, beheer als tijdens gebruik. Dat vraagt dat we buiten de kaders van onze eigen organisatie durven gaan en organisatie overschrijdend moeten denken. De verbindende factoren bij die cultuurverandering zijn digitalisering volgens het BIM-gedachtengoed en aandacht voor gedrag. 

BIM is hierin een belangrijk instrument. Jij wilt als opdrachtgever ook mee in deze innovatieve manier van samenwerken om een bijdrage te kunnen leveren aan de gebouwde omgeving van de toekomst.

BIM is innovatief, toekomstbestendig en draagt bij aan de circulariteit in de bouwsector.


Bekijk onze diensten

MEER INFORMATIE