Ontwikkelaar

Als ontwikkelaar zit jij in de sturende rol vanaf conceptuele fase tot uitvoering van een project. Ontwikkelaars begrijpen inmiddels steeds meer het nut en de noodzaak van BIM. 

De mogelijkheden worden rondom deze werkwijze meer en meer erkend. Een integraal ontwerp, het uitbannen van onnodige risico’s of faalkosten en het verkrijgen van een scherpe aanbieding van een aannemer zijn hierin belangrijk voor je. Om dit te bewerkstelligen moet er een duidelijk en gestructureerd BIM-proces ten uitvoer gebracht worden alvorens er gestart kan worden met bouwen. Jij kunt deze taak zelf op je nemen of je wilt hiervoor iemand mandaat geven om dit vanuit jouw naam te organiseren. 

BIM betekent een optimalisatieslag voor het ontwerp- & uitvoeringsproces, reduceert faalkosten en draagt bij aan de haalbaarheid van een ontwerp.

Bekijk onze diensten

MEER INFORMATIE